VIP holder DR285

 • Tên sản phẩm: VIP holder DR285
 • Đơn giá: 20000 VND
 • Sản phẩm chi tiết:

  V.I.P Card holder

  - Giấy Art DR285

  - KT: W 9 cm x H 6 cm

  - Đơn giá: 2,000/cái

  - Đóng gói: 10 cái