SẢN PHẨM MỚI

Túi Jumbo Đỏ New Year
Túi Jumbo 50x40x15
Túi Jumbo Đỏ Trơn
Túi Giấy 28x22x10 (I210-trắng)
Túi giấy 27x36x10 (I210 - Trắng)
Túi Giấy Cao Cấp (Natural)
Túi Giấy 25x21x10
Túi Giấy 17x22x8
Túi Giấy In 24