Túi Quà Tặng (có sẵn)

Túi quà 18x25x8 (M4)
Túi quà 21x31x10 (M5)