Túi Giấy Tái Chế - Giấy Kraft

Bao CD (Ford 100)
Bao CD (Kraf)
Bao CD (Kraf) - Không cửa sổ