Túi Giấy Trơn (có sẵn)

Túi Jumbo Đỏ New Year
Túi Jumbo 50x40x15
Túi Jumbo Đỏ Trơn
Túi Đựng Rượu 20x34x12
Túi Giấy 38x28x12 - Màu Đen
Túi Giấy 38x28x12 - Màu Xanh
Túi giấy 38x28x12
Túi Giấy 28x22x10 (I210-trắng)
Túi giấy 27x36x10 (I210 - Trắng)
Túi Giấy 27x36x10 (Chiếc Lá)
Túi Giấy 15x13x8
Túi Giấy Cao Cấp (Natural)
Túi Giấy 28x28x10 - Quai Giấy
Túi Giấy 15x13x8 - Cake
Túi Giấy 12x15x6.5 (I210)
Túi Giấy 14x21.5x8.5
Túi Giấy 16x22x8
Túi Giấy 25x21x10
Túi Giấy Cao Cấp - LB1
Túi Giấy 17x22x8
Túi Giấy New Year